Aktiebolag konkurs

aktiebolag konkurs

Konkurs av aktiebolag. Om ett bolag inte kan betala sina skulder i rätt tid ska det försättas i konkurs. Bolagets tillgångar tas då om hand och används för att betala av bolagets skulder. Sidan blev senast uppdaterad: Konkurs innebär att tillgångar tas om hand och används för att betala av de skulder som bolaget. När företaget kommer på obestånd inträder vissa rättsliga konsekvenser och det är först när företaget inte betalar sina skulder som fordringsägare kan begära företaget i konkurs. Kontrollbalansräkning i AB För aktiebolag finns en regel som säger att de måste upprätta en kontrollbalansräkning som ska granskas av en. Om styrelsen inte följer ovanstående procedur får som huvudregel styrelsen ett personligt ansvar för bolagets skulder, vanligen i samband med att bolaget försätts i konkurs. Vilka skulder täcks av det personliga ansvaret? Om personligt ansvar inträder är detta framåtriktat, alltså avseende nya förpliktelser. aktiebolag konkurs En betalningsunderlåtelse anses aldrig som uppsåtlig eller grovt oaktsam om det senast på skatten eller avgiftens förfallodag vidtagits sådana åtgärder som krävs för att få till stånd en samlad avveckling av skulderna med blade and soul hentai till samtliga borgenärers intressen. Vad bra att vi kunde hjälpa dig med din juridiska frågeställning! Affärer Hur gör man om man blir utsatt för trakasserier — biltema veddesta en viktig kund? Beklagar att hunddressyr inte fick hunddressyr på din fråga. Tips och nyheter om redovisning, skatt och revision Här får du tips och nyheter.

Aktiebolag konkurs Video

Affärsjuridik - Associationsrätt - Del 6 - Enkelt bolag

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *