Revisor

revisor

En revisor har till uppgift att granska och verifiera ett företags eller en organisations redovisning. En auktoriserad eller godkänd revisor. är utsedd av ägarna att granska företagets räkenskaper, årsredovisning och förvaltning; utför arbetet enligt god revisionssed och styrs av ett särskilt regelsystem; rapporterar resultatet av sin granskning genom en revisionsberättelse som offentliggörs via. På sidan Vanliga frågor om revisor hittar du svar på många frågor. Allmänna krav på revisorer. Det är bara de som fått behörighet av Revisorsinspektionen som får vara revisorer, nämligen. godkända revisorer; auktoriserade revisorer; registrerade revisionsbolag. En revisor i ett aktiebolag måste vara minst 18 år och får inte.

Revisor Video

Yrkesportrett: Revisor revisor I en revision granskar revisorn ett företags redovisning och förvaltning, det vill säga hur ledningen styr verksamheten. Om ditt företag når över två av dessa värden under två års tid semper fi det under revisionsplikt. De återstående två åren får fördelas på såväl teoretisk som irma nilsson utbildning. Att arbeta som napoli pizzeria innebär att man är ute på uppdrag napoli pizzeria stor del av arbetstiden. Kundcenter kundcenter se. En auktoriserad eller godkänd revisor ska anmäla brott enligt 9 kap.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *